Všeobecné obchodní podmínky – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád
1. Prodej vstupenek na kulturní akce je zajištěn přes počítačový program Colosseum firmy Perfect System. Vstupenky je možno zakoupit jak na recepci Akordu, tak v prodejnách Ostravského informačního centra (viz Prodejní místa). Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. V případě uhrazení vstupenky v internetovém obchodě (vstupenka uhrazena kreditní kartou) se nárok na vrácení vstupného uplatňuje přímo na ekonomickém oddělení Akordu.

2. Pokud pracovníci Akordu zjistí před zahájením kulturní akce, že existuje závažná příčina, proč nelze kulturní akci uskutečnit, budou informovat návštěvníky o vzniklé situaci a akce za těchto okolností může být zrušena. Za prodané vstupenky budou vráceny peníze zpět. Návštěvníkům bude nabídnuta možnost uskutečnění akce v náhradním termínu či jiná kompenzace dle domluvy.

3. Připomínky, které se týkají provozu Akordu (teplo v prostorách budovy, rozbité či ušpiněné sedačky apod.) se nahlašují na recepci Akordu.

4. V případě jakéhokoliv nebezpečí v prostorách Akordu je třeba se obrátit na recepci Akordu.