Soutěž – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Soutěž

Vyhlašujeme veřejnou soutěž malého rozsahu s názvem Vizuální identita pro společnost AKORD & POKLAD, s.r.o.

Záměr soutěže je najít designové studio či designera, který vytvoří vizuální identitu pro společnost AKORD & POKLAD, s.r.o.  Cílem je tak vytvořit funkční, uživatelsky přívětivou a reprezentativní vizuální identitu. Podrobnější specifikace předmětu soutěže a požadavků na zpracování návrhů jsou obsažena v textu níže.

Podklady

Soutěž vizuální identita – obecné informace

Příloha č. 1 Specifika společnosti

Příloha č. 2 Loga společnosti a písmo

Příloha č. 3 Položkový rozsah zakázky

Příloha č. 4 Smlouva o dílo

Priloha č. 5 Přihláška do soutěže

Příloha č. 6 Právní ujednání