Senior klub – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Senior klub

Senior klub funguje od roku 2008. Jedná se o tradiční setkávání seniorů, které probíhá pravidelně vždy první úterý v měsíci.

V roce 2018 jsme byli oceněni Magistrátem města Ostravy, jako nejlepší Senior klub roku 2018.

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s organizací SenSen (Senzační Senioři), která v srpnu rozdávala tablety nejlepším klubům seniorů v České republice. Mezi ně patří i náš Senior klub Akord. Tvůrci projektu SenSen tak ocenili naše seniory a darovali jim 8 tabletů.