Inspirativní setkání klubů seniorů – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Inspirativní setkání klubů seniorů

Jedná se o vzájemnou prezentaci činností jednotlivých klubů. Zástupci seniorských klubů z celé Ostravy a okolí se sejnou na Velkém sále v Akordu a zde představují jednotlivé činnosti a úspěchy (taneční čísla, zpěv, mluvené slovo, patchwork, geocashing aj.).Myšlenka vzájemné prezentace přináší své ovoce, neboť postupně dochází ke spolupráci mezi jednotlivými kluby.  svou aktivní činnost. Inspirativní setkání klubů seniorů probíhá jednou ročně a obvykle se sejde až 250 seniorů.