Provozní řád – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Provozní řád

Provozní řád a pokyny jsou platné a závazné pro všechny akce, které DK Akord pořádá.

 1. Do sálu/areálu není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno.
 2. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.
 3. Právo filmového, video a televizního záznamu je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 4. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.
 5. Vstupenky jsou chráněny ochrannými znaky, padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 6. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 7. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout a uhradit nejméně 30 min před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.
 8. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 9. Prodej vstupenek se uzavírá 5 minut před zahájením kulturní akce.
 10. Diváci či účastníci kulturní akce jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky akce, jsou povinni uposlechnout organizačních pokynů pracovníka DK. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci DK vykázat. bez nároku na náhradu vstupného nebo je do sálu nevpustit. Hledištní personál je také oprávněn rovněž nevpustit osobu s platnou vstupenkou na sál po začátku zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení a v zájmu zamezení rušení diváků. Je na uvážení pořadatele, zda pozdě příchozí divák bude usazen do hlediště na jiné místo do doby případné přestávky.
 11. Ve všech prostorách DK je zakázáno kouřit a v hledišti sálu během kulturní akce používat mobilní telefon.
 12. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků v DK dozor, který byl určen vedením školy a diváky do DK dovedl.
 13. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit ředitel/ka DK.
 14. DK Akord prodává vstupenky bez servisních poplatků a příplatků, výjimku tvoří vstupenky zaplacené kreditní kartou a bankovním převodem v internetovém obchodě DK Akord na adrese http“\\vstupenky.dk-akord.cz. K ceně nákupu může být připočten poplatek na úhradu bankovních poplatků. Jeho výše se zobrazí v posledním kroku objednávky.