Návštěvní a provozní řád letního kina – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Návštěvní a provozní řád letního kina

 1. Vstupem do prostoru letního kina AMFI Ostrava-Poruba (dále jen AMFI) návštěvník stvrzuje seznámení se s návštěvním a provozním řádem. Výjimky z tohoto provozního řádku může stanovit pouze provozovatel, kterým je společnost AKORD & POKLAD, s.r.o.
 2. Letní kino slouží především k promítání filmových představení a pořádání různých kulturních akcí.
 3. Kapacita letního kina je 1700 míst. 
 4. Návštěvníkům není povolen vstup se zvířaty. 
 5. Je zakázáno vnášení alkoholických nápojů v prostorách letního kina. 
 6. V prostorách letního kina je zakázáno návštěvníkům nošení střelných zbraní nebo jiných zbraní.
 7. V celém prostoru platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. 
 8. Diváci jsou povinni se chovat tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků přítomné pořadatelské služby. Neukázněné návštěvníky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek mohou pořadatelé z prostorů letního kina vykázat nebo je vůbec nevpustit. 
 9. V prostorách letního kina je povoleno kouřit jen ve vyhrazených místech. 
 10. V průběhu kulturní akce je v hledišti zakázáno používat mobilní telefon. 
 11. Je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. 
 12. V případě poškození prostor a vybavení letního kina má provozovatel nárok na úhradu vzniklé školy. 
 13. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci ponechané volně v prostorách letního kina.
 14. Změna programu vyhrazena. 
 15. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) se letní kino ruší. Koncerty a divadla (kromě koncertu J. Nohavici) se přesunují do Akordu, Ostrava-Zábřeh.