Etický kodex – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Etický kodex

Etický kodex společnosti AKORD & POKLAD s. r. o., jasně deklaruje, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše organizace staví a o co v této oblasti usiluje. Aspirujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Naši zaměstnanci se řídí přísnými etickými pravidly ve vztahu ke všem kolegům, návštěvníkům a obchodním klientům.

Etický kodex DK Akord je základním popisem etických pravidel, na jejichž respektování stojí naše firemní filozofie. Každý ze zaměstnanců si je vědom, že respektování etického rozměru vlastní práce, a tedy i jeho vlastní jméno, je důležité pro vnímání serióznosti firmy jako celku.

 

Hlavní pilíře kodexu:

 • Důvěra a úcta vůči nadřízeným a kolegům
 • Jednání v zájmu dobrého jména společnosti
 • Maximální respekt a vstřícnost k návštěvníkům a obchodním klientům
 • Ohled na životní prostředí

Jací jsme?

 • Důvtipní – víme i to, co klient ještě neví J
 • Kompetentní – rozumíme své práci a děláme ji správně
 • Ambiciózní – zdokonalujeme se
 • Kvalitní – odvádíme dobrou práci a lidé se k nám rádi vrací
 • Otevření – pomáháme si, důvěřujeme si, diskutujeme
 • Rozvážní – dvakrát měř a jednou řeš/ž
 • Diskrétní – interní informace nesvěřujeme přátelům ani rodině


Jak jednáme s obchodními klienty a návštěvníky:

Máme na paměti osvědčené pravidlo: Náš zákazník, náš pán. Snažíme se vždy jednat k plné spokojenosti návštěvníků a obchodních klientů. I když nemáme zrovna dobrou náladu, zachováváme přívětivý přístup, na který má klient nárok. Za všech okolností jsme profesionální a zároveň lidští. Nezapomínáme, že dobrá pověst je základem úspěchu. Zdravíme tak, jak se patří: DOBRÝ DEN! USMÍVÁME SE J! Jakékoliv interní informace o chodu společnosti podává výhradně jednatelka firmy.

Jací jsme ke všem svým kolegům:

Navzájem se k sobě chováme čestně, respektujeme své nadřízené a kolegy. Řídíme se zásadami vzájemné důvěry a spolupráce. V případě, že hrozí nebezpečí, ihned informujeme své nadřízené a recepci.

Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance společnosti DK Akord.